ESP

DIA S.A.

tornar


Projecte

Estudi de l'impacte acústic del soroll produït per l'activitat de diferents supermercats DIA ubicats en diferents municipis.

Client

DIA S.A.

Localització

Terrassa, Barcelona, Cerdanyola del Vallés, Girona, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Pineda de Mar, Martorell, Espulgues de Llobregat y demás municipios de Catalunya.

Treballs realitzats

Estudi de l'impacte acústic del soroll produït per l'activitat de diferents supermercats. Es van realitzar mesuraments in situ en horari diürn i nocturn, avaluant el soroll de l'activitat de compravenda, i especialment l'activitat de càrrega-descàrrega de gènere, sistema de ventilació i càmeres frigorífiques.

DIA S.A. DIA S.A. DIA S.A. DIA S.A.
Inici