ESP

Sinergis Enginyeria

tornar


Projecte

Estudi de l'impacte acústic produït per Central Hidroelèctrica i definició de mesures correctores.

Client

Sinergis Enginyeria
www.sinergis.biz

Localització

Seira (Huesca)

Treballs realitzats

Estudi de l'impacte acústic de central Hidroelèctrica històrica l'edifici està catalogat, proposta de mesures correctores, mesuraments finals de verificació. Es van realitzar mesuraments in situ del soroll, abans i després de les actuacions, i mitjançant eines de càlcul teòric i programari es van dimensionar un seguit d'actuacions per tal d'adaptar les instal·lacions de l'activitat a les normatives vigents.

Sinergis Enginyeria Sinergis Enginyeria
Inici