ESP

Tandem Solucions Ambientals S.L.

tornar


Projecte

Estudi de situació i caracterització acústica de la indústria AkzoNobel

Client

Tandem Solucions Ambientals S.L. www.tandemsl.com

localització

Vallirana (Barcelona)

Treballs realitzats

Estudi de l'impacte acústic d'indústria a l'exterior, proper a zona residencial, estudi i caracterització dels focus emissors de soroll, estudi de situació i viabilitat d'implementació de mesures correctores. Es van realitzar mesuraments 'in situ', i mitjançant programari de predicció acústica es va estudiar el comportament acústic dels diferents focus emissors de soroll. Es van proposar un seguit de propostes constructives per reduir impacte acústic.

Tandem Solucions Ambientals S.L. Tandem Solucions Ambientals S.L.
Inici